همکاری پایدار   هدف مشترک   توسعه مستمر

ماموریت-و-استراتژی-ها

هرسازماني، براي موجوديت خود، دليلي منحصر به فرد دارد و هدفي خاص دنبال مي‌كند. اين ويژگي، منحصر به فرد بودن هدف و علت وجودي، در ماموريت سازمان منعكس مي‌گردد. ماهيت ماموريت يك سازمان مي‌تواند نشان‌دهنده مزيت رقابتي (يا عدم مزيت رقابتي) شركت باشد. اين شركت رسالت خود را بر شش محور عمده بنا كرده است

ارائه خدمات بازرگانی

ارائه خدمات بازرگانی از طریق مدیریت پیمان و به شیوه Out sourcing

تامین کالاها

تامین کالاهای مورد نیاز صنایع انرژی

روشهاي نوين مديريتي

به كارگيري روشهاي نوين مديريتي ، فن آوري و استفاده از تكنولوژي روز دنيا در تولید داخلی

سودآوري شركت

تضمين سودآوري شركت و تامين منافع سهامداران

بهره برداري از توانمندیهای تولید کنندگان

راه اندازي و بهره برداري از توانمندیهای تولید کنندگان داخلی در جهت توليد مواد اوليه مورد نياز در جهت كاهش بهاء تمام شده محصولات

تامین مواد اولیه

تامین مواد اولیه با تکنولوژی خاص از خارج کشور و ساخت پکیجهای پمپاژ، تزریق و ... در داخل