همکاری پایدار   هدف مشترک   توسعه مستمر

تامین Raw Material
لوله:
لوله های تامینی عمدتا از تولید کنندگان اروپایی و کره جنوبی تامین شده و با انجام بازرسیهای تخصصی از صحت و کیفیت متریال قبل از تحویل به کارفرما اطمینان حاصل میگردد.
اتصالات:
امکان تامین اتصالات از تمامی سازندگان مورد نظر کارفرما میسر بوده و در صورت نیاز بازرسی در مبدا انجام خواهد شد.
شیرآلات:
انواع شیرهای صنعتی در سایزها و متریال مختلف مطابق با نظر کارفرما قابل تامین و تحویل میباشد.