همکاری پایدار   هدف مشترک   توسعه مستمر

تامین تجهیزات مکانیکال و کنترلی
پمپ:
تامین انواع پمپهای سانتریفیوژ، رفت و برگشتی،دیافراگمی و ... API&NON API
تجهیزات کنترلی:
گیجها و ترانسمیترهای فشار،دما،رطوبت و ... 
تابلو کنترل:
ساخت و تامین تابلوهای کنترل داخلی و خارجی