همکاری پایدار   هدف مشترک   توسعه مستمر

1-ANCI/ASME/API/

ANSI Standards.pdf                                                                                                                                              

ASME B16.47-2011.pdf                                                              

ASME B16.5-2013.pdf

ASME B31.1 (2007).pdf

ASME_B16.9_-2012_Wrought_Steel_ButtWeld_Fittings.pdf

API-5L.pdf

API-610.pdf

ASME_B16.9_-2012_Wrought_Steel_ButtWeld_Fittings.pdf